23
Σεπ

0

Οι πρόσφατες εξαγγελίες του υπουργείου παιδείας για το νέο Λύκειο
και την εισαγωγή των μαθητών στα Πανεπιστήμια από το 2020 με
διευκρινιστικές ερωτήσεις και απαντήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη γραμματεία

και ενημερωθείτε κάνοντας κλικ στους παραπάνω συνδέσμους.