Για το Γυμνάσιο
Καινοτόμο  Πρόγραμμα

«μελετάμε μαζί»

 • Αξιοποιώντας τη μακρόχρονη εμπειρία μας στην ενισχυτική διδασκαλία μαθητών είτε στο χώρο των φροντιστηρίων είτε μέσω της κατ’ οίκον διδασκαλίας.
 • Αφουγκραζόμενοι τις ανησυχίες των γονέων για την αποτελεσματικότερη εκπαιδευτική στήριξη των παιδιών τους.
 • Ακολουθώντας τις σύγχρονες αρχές της διδακτικής και παιδαγωγικής επιστήμης.
 • έχοντας επίγνωση ότι ο κάθε μαθητής έχει τις δικές του ανάγκες και ρυθμούς μάθησης.

Δημιουργήσαμε  το πρόγραμμα «Μελετάμε μαζί», το οποίο λειτουργεί ως εξής:

 • Δίνεται στους μαθητές η δυνατότητα να έρχονται καθημερινά δύο ώρες στο χώρο μας, προκειμένου να προετοιμάζονται με επιτυχία για τα μαθήματα της επόμενης ημέρας.
 • Στην ουσία καθοδηγούμε τον κάθε μαθητή στη μελέτη του και του «μαθαίνουμε πώς να μαθαίνει».
 • Εντοπίζουμε τα κενά και τις αδυναμίες κάθε μαθητή και τον στηρίζουμε με τις αρχές της εξατομικευμένης διδασκαλίας.

Πλεονεκτήματα του προγράμματος  «Μελετάμε μαζί»:

 • Ο μαθητής ανταποκρίνεται με επιτυχία στις καθημερινές απαιτήσεις του σχολείου εξοικονομώντας χρόνο και καταπολεμώντας το άγχος της σχολικής επίδοσης.
 • Ο μαθητής διδάσκεται πώς να διαχειρίζεται μόνος του την καθημερινή του μελέτη.
 • Δε δημιουργούνται κενά και επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή επίδοση και κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς και στις γραπτές εξετάσεις.
 • Συχνότατη ενημέρωση των γονέων για την πορεία των παιδιών.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Για όσους μαθητές δεν επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα «Μελετάμε μαζί» υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων της επιλογής τους. Σε αυτή την περίπτωση το πρόγραμμα διαμορφώνεται με βάση τις ανάγκες του κάθε μαθητή.