Η  Α΄ Λυκείου είναι μια τάξη  αποκλειστικά Γενικής Παιδείας. Αναντίρρητα,  πρόκειται για μια πολύ σημαντική τάξη, αφού σε αυτήν τίθεται η βάση για την οικοδόμηση της γνώσης που θα στηρίξει την πορεία του μαθητή για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις και την ένταξή του στο Πανεπιστήμιο.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2
ΑΛΓΕΒΡΑ 2
ΦΥΣΙΚΗ 2
ΧΗΜΕΙΑ 1
ΑΡΧΑΙΑ 2
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 1

Το πρόγραμμα είναι ενδεικτικό και υπάρχει η δυνατότητα προσαρμογής ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε μαθητή.

Για τους μαθητές που θα επιλέξουν την ομάδα Ανθρωπιστικών Σπουδών στο πρόγραμμά τους προστίθεται μια ώρα διδασκαλίας Αγνώστου κειμένου (από τον Φεβρουάριο).