11
Μαρ

0

Διαδικτυακά Μαθήματα | «Perignoseos on Air»

Αγαπητοί γονείς , μαθητές και φίλοι,

Σας ενημερώνουμε ότι είναι διαθέσιμη η εφαρμογή Περί Γνώσεως- Live με ενσωματωμένο το εργαλείο διεξαγωγής ζωντανού μαθήματος perignoseos on air, με τo οποίo παρέχεται η δυνατότητα διεξαγωγής σύγχρονης εκπαίδευσης, παράλληλα με όλες τις άλλες λειτουργίες του λογισμικού. Με το «Perignoseos on Air» , διεξάγεται ON-LINE ΜΑΘΗΜΑ με ηλεκτρονικό πίνακα- (smart board) και αμφίδρομη (προφορική & γραπτή) επικοινωνία μεταξύ διδασκόντων και διδασκομένων-(ασκήσεις,φύλλα εργασίας,παραδόσεις). Μια λύση με «το κλειδί στο χέρι» με δυνατότητα άμεσης αξιοποίησης της πλατφόρμας για τη διεξαγωγή ζωντανού μαθήματος από απόσταση: Είτε για απομακρυσμένους χρήστες, είτε για τους μαθητές του φροντιστηρίου μας σε έκτακτες περιστάσεις.

Επικοινωνήστε με τη γραμματεία για διευκρινίσεις και δώστε μας τη δυνατότητα για μια παρουσίαση.