Η ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

Η  Γ ΄ Λυκείου  είναι η τάξη που προστίθεται και μία επιπλέον ομάδα  προσανατολισμού και έτσι προκύπτει η εξής διαμόρφωση: α) Ομάδα Ανθρωπιστικών Σπουδών, β) Ομάδα Θετικών Σπουδών , και γ) Ομάδα Οικονομικών και Πληροφορικής.  Αναμφισβήτητα, πρόκειται για την τάξη που ο μαθητής με προσήλωση , οργάνωση και προγραμματισμό σε συνδυασμό τη δική μας γνωστική υποστήριξη και καθοδήγηση κατακτά τους στόχους του και την επιτυχία.

Πρόγραμμα χειμερινής περιόδου 2019-2020
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ\ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΑΡΧΑΙΑ ΓΝΩΣΤΟ 3
ΑΡΧΑΙΑ ΑΓΝΩΣΤΟ – ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ 2
ΑΡΧΑΙΑ – ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 1
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 3
ΙΣΤΟΡΙΑ 2
ΛΑΤΙΝΙΚΑ 3
ΣΥΝΟΛΟ 14

Ο μαθητής που θα επιλέξει να συνδυάσει το 1ο Επιστημονικό πεδίο , τα μαθήματα του οποίου παρουσιάζονται στον παραπάνω πίνακα, με το 3ο Επιστημονικό πεδίο θα προστεθεί στο πρόγραμμά του το μάθημα της Βιολογία Γ.Π. ( 2 ώρες \ εβδομάδα ). Σε περίπτωση που επιλέξει το 4ο  Επιστημονικό πεδίο θα προστεθεί στο πρόγραμμά του το μάθημα Μαθηματικά Γ.Π. (2 ώρες\ εβδομάδα)


2ο Επιστημονικό Πεδίο

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 5
ΦΥΣΙΚΗ 4
ΧΗΜΕΙΑ 3
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 3
ΣΥΝΟΛΟ 15

3ο Επιστημονικό Πεδίο

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 3
ΦΥΣΙΚΗ 4
ΧΗΜΕΙΑ 3
ΒΙΟΛΟΓΙΑ 3
ΣΥΝΟΛΟ 13

Σε αυτή την ομάδα μπορεί να προστεθεί και 5ο μάθημα : η Ιστορία Γ.Π. για να  έχει πρόσβαση ο μαθητής στις σχολές του 4ου Επιστημονικού πεδίου.


ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 3
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 5
Α.Ε.Π.Π. 2
Α.Ο.Θ 3
ΣΥΝΟΛΟ 13

Σε αυτή την ομάδα μπορεί να προστεθεί και 5ο μάθημα : η Ιστορία Γ.Π. για να  έχει πρόσβαση ο μαθητής στις σχολές του 4ου Επιστημονικού πεδίου ή Βιολογία Γ.Π.*  για πρόσβαση στις σχολές του 3ου  Επιστημονικού πεδίου με απώλεια όμως μορίων.

Τα Επιστημονικά πεδία ορίζονται ως εξής:

1ο Επιστημονικό πεδίο (Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Σπουδές)

2ο Επιστημονικό πεδίο (Τεχνολογικές και Θετικές Σπουδές)

3ο Επιστημονικό πεδίο (Σπουδές Υγείας και Ζωής)

4ο Επιστημονικό πεδίο (Παιδαγωγικές Σπουδές)

5ο Επιστημονικό πεδίο (Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής)