ΑΠΟ Α’ προς Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ         ΩΡΕΣ \ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2
ΑΛΓΕΒΡΑ 3
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ –ΑΓΝΩΣΤΟ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Σύνολο           5

4

1

Τα μαθήματα διαρκούν τέσσερις εβδομάδες.


ΑΠΟ Β’ ΠΡΟΣ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Η αρχή της επιτυχίας

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ /  ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ-ΕΚΘΕΣΗ 3
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΓΝΩΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ

ΓΝΩΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

1

2

2

3

ΣΥΝΟΛΟ 8
ΙΣΤΟΡΙΑ 3
ΛΑΤΙΝΙΚΑ* 3
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ.Π.** 3
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π*** 2

Ο. Π .   Θ Ε Τ Ι Κ Ω Ν   ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ-ΕΚΘΕΣΗ 3
ΦΥΣΙΚΗ

ΧΗΜΕΙΑ

4

3

ΣΥΝΟΛΟ 10
                  
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ.Π.* 3
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ** 5
ΒΙΟΛΟΓΙΑ  *** 3

*Για   Επιστήμες Εκπαίδευσης     ** Για Θετικές Επιστήμες   ***Για  Επιστήμες Υγείας


ΘΕΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

 ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ-ΕΚΘΕΣΗ 3
ΦΥΣΙΚΗ

ΧΗΜΕΙΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

4

3

5

ΙΣΤΟΡΙΑ Γ.Π.

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

2

3