Η Β΄ Λυκείου  θεωρείται τάξη προσανατολισμού, αφού ο μαθητής καλείται να επιλέξει ανάμεσα στις εξής ομάδες : α) Ανθρωπιστικών  Σπουδών, και β) Θετικών Σπουδών. Σε αυτή την τάξη πια ο μαθητής έχοντας κάνει τις επιλογές του επικεντρώνεται  στα  μαθήματα  που θα εξεταστεί στις Πανελλήνιες εξετάσεις και  με τη βοήθειά μας οδηγείται ολοένα και πιο κοντά στην επιτυχία, την εισαγωγή του στο Πανεπιστήμιο.

Για την προετοιμασία της Γ’ Λυκείου προστίθενται ώρες διδασκαλίας ανάλογα το επιστημονικό πεδίο που επιλέγει ο μαθητής (στα μαθήματα Βιολογία, Μαθηματικά Κατ., Ιστορία Γ.Π. , Α.Ο.Θ.)

Τα μαθήματα ξεκινούν από τις 4 Σεπτεμβρίου

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ανάλογα το πεδίο που θα επιλέξει ο μαθητής θα προστεθούν ώρες διδασκαλίας στα Λατινικά, ή στην Ιστορία ή Μαθηματικά Γ.Π.  (προετοιμασία για Γ’ Λυκείου) .

Το πρόγραμμα σπουδών είναι ενδεικτικό και προσαρμόζεται ανάλογα με τις δυνατότητες και τις ανάγκες του κάθε μαθητή.

Τα μαθήματα ξεκινούν από τις 4 Σεπτεμβρίου.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2
ΑΡΧΑΙΑ Ο.Π. 3
ΑΡΧΑΙΑ Γ.Π. 1
ΑΡΧΑΙΑ Γ’ Λυκείου 2

Από τον Ιανουάριο   και εξής στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη Γ΄ Λυκείου προστίθενται δύο επιπλέον ώρες διδασκαλίας στο μάθημα της Ιστορίας και των Λατινικών .

Υπάρχει η δυνατότητα ο μαθητής να επιλέξει επιπλέον μαθήματα διδασκαλίας , όπως Άλγεβρα, Φυσική , Χημεία.


ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

(Με κατεύθυνση προς την Ομάδα Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής)

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2
ΑΛΓΕΒΡΑ 2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. 2
ΦΥΣΙΚΗ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 1
ΣΥΝΟΛΟ 7

Από τον Ιανουάριο και μετά, το πρόγραμμα προσαρμόζεται στις απαιτήσεις της προετοιμασίας για τη Γ΄ Λυκείου. Σε αυτό το πλαίσιο  τα Μαθηματικά Ο.Π. διδάσκονται 1 ώρα την εβδομάδα και προστίθενται δύο επιπλέον ώρες διδασκαλίας για τα Μαθηματικά Γ΄ Λυκείου. Επίσης,  εισάγονται στο πρόγραμμα τα  μαθήματα Α.Ο.Θ.  και   Α.Ε.Π.Π.  (με 2 ώρες διδασκαλίας).  Επιπρόσθετα, υπάρχει η δυνατότητα να επιλέξει ο μαθητής επιπλέον μαθήματα, όπως Αρχαία ή Γεωμετρία.


2ο Επιστημονικό Πεδίο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2
ΑΛΓΕΒΡΑ 2
ΧΗΜΕΙΑ Β΄Λ. 1
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. 2
ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. 2
ΦΥΣΙΚΗ Γ.Π. 1
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 10

Από τον Ιανουάριο και μετά, το πρόγραμμα προσαρμόζεται στις απαιτήσεις της προετοιμασίας για τη Γ΄ Λυκείου. Σε αυτό το πλαίσιο  τα Μαθηματικά Ο.Π. διδάσκονται 1 ώρα την εβδομάδα και προστίθενται δύο επιπλέον ώρες διδασκαλίας για τα Μαθηματικά Γ΄ Λυκείου. Επίσης, εισάγονται στο πρόγραμμα δύο ακόμα μαθημάτα, Φυσική και Χημεία Γ΄ Λυκείου, Προσανατολισμού.


3ο Επιστημονικό Πεδίο

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2
ΑΛΓΕΒΡΑ 2
ΦΥΣΙΚΗ Γ.Π. 1
ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π 2
ΧΗΜΕΙΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ 1
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 1
ΣΥΝΟΛΟ 9

Από τον Ιανουάριο και εξής στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Γ΄ Λυκείου προστίθενται δύο ακόμα μαθήματα , η Χημεία και Φυσική Γ΄ Λυκείου.


2ο και 3ο Επιστημονικό Πεδίο

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ /  ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2
ΑΛΓΕΒΡΑ 2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. 2
ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. 1
ΦΥΣΙΚΗ Γ.Π. 1
ΧΗΜΕΙΑ Β΄ΛΥΚ. 1
ΒΙΟΛΟΓΙΑ 1
ΣΥΝΟΛΟ 10

Από τον Ιανουάριο και εξής το πρόγραμμα προσαρμόζεται στις απαιτήσεις της προετοιμασίας για τη Γ΄ Λυκείου. Σε αυτό το πλαίσιο  τα Μαθηματικά Ο.Π. διδάσκονται 1 ώρα την εβδομάδα και προστίθενται δύο επιπλέον ώρες διδασκαλίας για τα Μαθηματικά Γ΄ Λυκείου. Επίσης, εισάγονται στο πρόγραμμα δύο επιπλέον μαθήματα, η Φυσική και η Χημεία Γ’ Λυκείου.